kontakt@uniewaznijkredyt.pl

+48 (22) 428 29 14

Bardzo dobre wieści z Sądu Najwyższego dla przedsiębiorców posiadających kredyty frankowe!
 
Sąd Najwyższy potwierdza możliwość i otwiera drogę do stwierdzenia nieważności również kredytów frankowych zaciągniętych przez przedsiębiorców (tzw. kredytów firmowych).
Dzisiaj Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 40/22 podjął uchwałę, zgodnie z którą:
"Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 385[1] k.c."
 

 

Polecamy również komentarz w tej sprawie naszego prawnika - mec. Oskara Lipińskiego dla portalu mieszkanie.pl:

 

09 maja 2022

SN otwiera drogę frankowiczom-przedsiębiorcom

kredyt frankowy, frankowicze, CHF

+48 523 68 98